Bij blended learning worden offline en online leervormen samen gebruikt.

Bij blended learning worden offline en online leervormen samen gebruikt.

De term komt vaak langs als u zich oriënteert op manieren om uw medewerkers op te leiden. “Blended” is eigenlijk letterlijk precies wat er staat. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende opleidingsmethoden en deze worden gemengd ingezet.

Het meest wordt de term gebruikt voor de combinatie van klassikale cursusmomenten met online opleidingsmodules.
Zo kan bijvoorbeeld een deel van de theorie online aangeboden worden, soms met een internetforum of een “wiki” pagina om vragen te stellen ter verduidelijking of verdieping. Daarna kunnen de cursisten allemaal met de dezelfde achtergrond aan het klassikale deel beginnen waarin bijvoorbeeld gewerkt wordt aan het toepassen van de kennis in vaardigheidswerkvormen.